Klauzula

Dokumentacja osobowa i płacowa

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Business Archiv Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Równoległej 4A, 02-235 w Warszawie, tel. 32 721 99 12, adres e-mail: warszawa(małpka)businessarchiv.pl

2. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody pozostawionej za pośrednictwem strony internetowej, poczty elektronicznej lub tradycyjnej (art. 6 ust. 1 lit. a, b oraz f RODO).

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wszelkich kwestii związanych ze świadczeniem usługi archiwistycznej.

4. Spółka nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do podmiotów trzecich, zgodnie z zawartą umową i udzielonym pełnomocnictwem od pozostawionej zgody.

5. Spółka umożliwia Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

6. Spółka informuje Panią/Pana o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych.

7. Spółka zabezpiecza wszystkie posiadane dane przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami.

9. Szacunkowy czas realizacji wynosi ok. 30 dni. Zamówienia realizowane są wg kolejności wpływu.